La cuina de Sils
CAT  ESP
La cuina de Sils

Notícies


19-12-2017

30 DE NOVEMBRE


DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El passat dijous dia 30 de novembre una representació del col•lectiu La Cuina a Sils, va dur a terme una reunió de treball amb Leonie Guerrero, una estudiant de Máster de Desenvolupament Sostenible en el Stochholm Resilience Centre, un centre de investigació suec sobre el desenvolupament sostenible.
Un treball de investigació de tesis en col•laboració amb la càtedra de Agroecologia de la Universitat de Vic. Es vol investigar com es pot revolucionar i fer més sostenible el sistema alimentari a Espanya utilitzant coneixements tradicionals i al mateix temps innovadors. La tesis esta vinculada al projecte “ Llavors per un bon Antropoceno- Seeds of Good Anthropocenes “, que cerca recol•lectar iniciatives que tinguin un impacte social i mediambiental positiu. Aquestes iniciatives que anomenen “ llavors “ per la seva capacitat de poder sembrar un futur sostenible socialment desitjable i a l'hora contrarestar les visions futures negatives i adverses que sovint dominen el discurs en quan al problema de la sostenibilitat.

 
Més notícies més notícies

La cuina a Sils
Pg. Sts Cosme i Damià, 2  *  17410 SILS  *  T 972 16 80 00  *  info@lacuinaasils.com