Maria Reverter
Maria Reverter

Va cuinar de l’any (1994 al 1995).