Maria Jordà
Maria Jordà

Ha cuinat de l’any 1995 al 2006.