Joaquima Formiga
Joaquima Formiga

Ha cuinat de l’any 1996 al 2003.