Joaquima Costabella
Joaquima Costabella

Ha cuinat de l’any 1995 al 1997.