Francisca Fernandez
Francisca Fernandez

Va cuinar de l’any (1994 al 1997).