Francesca Rabassa
Francesca Rabassa

Va cuinar de l’any (1994 al 2005).