Anita Arbussà
Anita Arbussà

Va cuinar de l’any (1994 al 1996).