Dolors Duch
Dolors Duch

Va cuinar de l’any (1995 al 2001).