Dolors Aragay
Dolors Aragay

Va cuinar de l’any (1994 al 2005).