Consol Planas
Consol Planas

Va cuinar de l’any (1995 al 1999).