Carme Canaleta
Carme Canaleta

Ha cuinat de l’any 1995 al 2001.

Vídeo de Carme Canaleta Veure vídeo