Rosa Raigal
Rosa Raigal

Va cuinar de l’any (1994 al 2001).