Pepeta Domingo
Pepeta Domingo

Va cuinar de l’any (1994 al 2003).