Pepeta Caròs
Pepeta Caròs

Ha cuinat de l’any 1994 al 2003.