Nuria Pera
Nuria Pera

Ha cuinat de l’any 1995 al 2007.